Diagnoza i terapia

Diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna, logopedyczna; konsultacje i porady psychologiczne oraz zajęcia terapeutyczne (indywidualne: terapia EEG-Biofeedback, terapia metodą SI, Warnkego, Sensomotoryka, treningi - motywacji, koncentracji, uwagi, pamięci, mnemotechniki – techniki szybkiego uczenia się; rozwój inteligencji społecznej; diagnoza i kontrola stresu, relaksacja oraz grupowe: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i rewalidacyjne, TUS)

Iwona Garcarz

mgr Iwona Garcarz (czytaj więcej: Iwona Garcarz; Doœwiadczenie zawodowe) Psycholog; Pedagog Specjalny; Pedagog-Terapeuta; Logopeda; Terapeuta Integracji Sensorycznej (SI), Terapeuta EEG-Biofeedback.OFERTA Synergia. Gabinet EEG-Biofeedback. Diagnoza, Terapia, Konsultacje, Szkolenia.

Proponujemy 2 formy wizyt diagnostycznych:

 • wizyta diagnostyczna EEG-Biofeedback - badanie mini QEEG + wywiad
 • wizyta diagnostyczna EEG-Biofeedback - badanie podstawowe + wywiad oraz trening EEG-Biofeedback - 50 minutowa sesja

Oprócz treningów EEG-Biofeedback oferujemy:

 1. Wizyta diagnostyczna u psychologa - badanie psychologiczne + wywiad
 2. Wizyta diagnostyczna u pedagoga - badanie pedagogiczne + wywiad
 3. Wizyta diagnostyczna u logopedy - badanie logopedyczne + wywiad
 4. Opinia psychologiczno-pedagogiczna i logopedyczna + omówienie i wskazówki
 5. Wizyta diagnostyczna u terapeuty SI - diagnoza Integracji Sensorycznej (SI)
 6. Ocena procesów integracji sensorycznej + omówienie i wskazówki
 7. Diagnoza SI obejmuje:
  wywiad z rodzicami (wystarczy jedno z rodziców)
  obserwacja dziecka oraz wykonanie badań testowych (arkusz Obserwacji Klinicznej,
  Południowo-Kalifornijskie Testy Integracji Sensorycznej) 4-5 spotkań

  Badania oceniają funkcjonowanie dziecka w takich sferach jak:
  percepcja wzrokowa
  przetwarzanie wrażeń somatosensorycznych (dotyk i propriocepcja)
  przetwarzanie wrażeń przedsionkowych
  koordynacja wzrokowo-ruchowa
  planowanie ruchu czyli praksja

 8. Konsultacje i porady psychologiczno-pedagogiczne - 60 i 120 minutowa sesja
 9. Diagnoza funkcjonalna dziecka z Dysleksją, z zespołem Aspergera, z ADHD
 10. Diagnoza i terapia mutyzmu selektywnego, niedosłuchu centralnego
 11. Ocena rozwoju intelektualnego, emocjonalno-społecznego i ruchowego
 12. Badanie i rozwój inteligencji społecznej
 13. Diagnoza i kontrola stresu - relaksacja, uspokojenie, wyciszenie
 14. Terapia psychologiczno-pedagogiczna - 50 minutowa sesja
  1. trening procesów poznawczych (uwagii, pamięci, myœślenia, uczenia się)
  2. trening procesów wolicyjno-motywacyjnych (chęci, woli, motywacji)
  3. zajęcia terapeutyczne indywidualne i grupowe (dla dzieci nieśœmiałych, zahamowanych, z mutyzmem selektywnym, z niedosłuchem centralnym)
  4. zajęcia terapeutyczne indywidualne i grupowe (trening umiejętnoœści społecznych dla dzieci z zaburzeniami emocjonalno-społecznymi metodą behawioralno-poznawczą, z elementami psychologii komunikacji i treningu interpersonalnego)
  5. różne formy terapii psychologicznej (logorytmika, muzykoterapia, relaksacja, EEG-Biofeedback).
 15. Terapia pedagogiczno-logopedyczna - 50 minutowa sesja
  1. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne indywidualne i grupowe (trudnośœci szkolne)
  2. zajęcia pedagogiczno-logopedyczne (trudnośœci edukacyjne i komunikacyjne)
  3. różne formy terapii pedagogicznej (Weroniki Sherborne, Dennison'a, EEG-Biofeedback)
 16. Terapia logopedyczna - 50 minutowa sesja
  1. indywidualna i grupowa terapia wad wymowy - dyslalie, zaburzeń rozwoju mowy: opóźnienie rozwoju mowy, niepłynność mowy, jąkanie
  2. indywidualna terapia trudności komunikacyjnych, będących skutkiem różnorodnych uszkodzeń mózgu - afazja
  3. różne formy terapii logopedycznej (Arteterapia, Relaksacja, Gimnastyka mózgu EEG-Biofeedback)
 17. Terapia metodą Integracji Sensorycznej (SI) - 50 minutowa sesja
 18. Relaksacja dla dzieci - 50 minutowa sesja
  1. trening autogenny wg Schultza w wersji Anny Polender
  2. opowieśœci relaksacyjne lub bajki terapeutyczne
  3. mandala dla dzieci
 19. Relaksacja dla młodzieży i dorosłych - 50 minutowa sesja
  1. trening autogenny wg Schultza, Jacobsona lub Winterberta
  2. opowieści relaksacyjne dla młodzieży i dorosłych
  3. wizualizacja
  4. mandala dla młodzieży i dorosłych
 20. Szkoła dla rodziców - 120 minutowa sesja (informacja w zakładce: Oferta gabinetu)
 21. Warsztaty dla rodziców - 120 minutowa sesja (informacja w zakładce Oferta gabinetu)
 22. Grupy wsparcia dla rodziców - 120 minutowa sesja (informacja w zakładce Oferta gabinetu)
 23. Szkolenia dla nauczycieli, pracowników oświaty, studentów i zainteresowanych danym tematem (diagnoza i terapia Dysleksji, ADHD/ADD, Autyzm/Zespoł Aspergera; różne formy i skuteczne metody terapii psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej (Integracja Sensoryczna, metoda Dennison'a, EEG-Biofeedback, Relaksacja, Muzykoterapia, Logorytmika). Informacja na ten temat w zakładce: Oferta gabinetu
 24. Rabaty ustalamy indywidualnie.

  Metody terapii:  Opracowania:


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

ico zamknij