Close

Zespół

Specjaliści:

mgr Iwona Garcarz

Psychologia Kliniczna, SWPS, Warszawa
Psycholog, Pedagog-Terapeuta, Pedagog Specjalny, Logopeda,
Terapeuta Integracji Sensorycznej (SI)
Terapeuta EEG-Biofeedback (BFB),
Zoopsycholog, Hipoterapeuta, Dogoterapeuta
698-851-751

Beata Wyrostek

Pracownik administracyjno-biurowy

Osoba wspomagająca proces terapii TUS

Terapia zajęciowa z arteterapią (w trakcie)

691-209-580

Zwierzęta uczestniczące w procesie terapii dzieci, młodzieży i dorosłych

Pies terapeutyczny - Birma
Edukacja prozwierzęca
Zooterapia, Dogoterapia