Close

Szkolenia

SZKOLENIA

Bogata oferta szkoleń dla nauczycieli, pracowników oświaty, studentów i zainteresowanych danym tematem rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych.

Oferta dla placówek wychowania przedszkolnego:

 • Prawidłowości rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym
 • Wczesna interwencja logopedyczna
 • Świadomość fonologiczna – jej rola
 • Słuch fonematyczny – jego znaczenie
 • Etapy w procesie nauki czytania i pisania
 • Etapy przygotowania do nauki pisania w przedszkolu
 • Gotowość szkolna – co dziś możemy zrobić, by dziecko odniosło sukces w szkole
 • Dysleksja – sposoby jej rozpoznawania w wieku przedszkolnym
 • Zaburzenia percepcji wzrokowej, słuchowej i koordynacji ruchowej
 • Metody stosowane w terapii dziecka
 • “Logorytmika” – wykorzystanie w terapii i w procesie dydaktycznym
 • Muzykoterapia w usprawnianiu dzieci upośledzonych umysłowo
 • Relaksacja według Schultza, gry i zabawy muzyczne, tańce integracyjne
 • Taniec towarzyski i współczesny
 • Techniki relaksacyjne – ich zastosowanie w nauczaniu i w wychowaniu

Oferta dla szkół podstawowych, gimnazjów i liceum:

 • Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży:
  • Nowe regulacje prawne w obszarze kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • Model pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu, szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej
  • Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – przykładowe rozwiązania
 • Funkcjonowanie w szkole uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (autyzm, zespół Aspergera)
 • Dziecko z dysleksją w szkole – opinie, dostosowanie wymagań edukacyjnych na egzaminach gimnazjalnych i maturalnych
 • Problem dziecka z ADHD – właściwe metody postępowania i oddziaływania (metoda behawioralna i behawioralnopoznawcza)
 • Dzieci agresywne w szkole – program zastępowania agresji
 • Wspólne rozwiązywanie problemów oraz trudności wychowawczych i edukacyjnych wychowanków
 • Współpraca poradni ze szkołami i placówkami
 • Monitoring i ewaluacja pomocy psychologicznopedagogicznej udzielanej uczniom (karta, PDW, IPET)