Close

Arteterapia – terapia poprzez sztukę

Arteterapia – terapia poprzez sztukę

Arteterapia polega na wykorzystaniu różnych środków artystycznych, w celu ułatwienia wyrażenia samego siebie: swoich odczuć, emocji, myśli. Dzięki tak niebezpośredniej ekspresji pacjent łatwiej otwiera się na świat i ludzi oraz odwrotnie – pozwala środowisku zewnętrznemu na poznanie swojej osoby. Terapia wzbogacana elementami arteterapii jest efektywniejsza, bardziej owocna, a przez kolory, muzykę, taniec – dużo ciekawsza i łatwiejsza w formie dla dziecka (lecz nie tylko). Nie są konieczne umiejętności plastyczne, manualne, aby móc uczestniczyć w tej formie terapii. Jej największą za l etą jest to, że uaktywnia nieodkryty potencjał twórczy, każdego człowieka.

Zalety Arteterapii:

  • Wzmacnia poczucie własnej wartości
  • Wzbogaca kreatywność
  • Ułatwia ekspresję
  • Odkrywa potencjał twórczy
  • Nie ma ograniczeń
  • Nie ma ograniczeń