Close

Warsztaty

Bogata oferta warsztatów:

1. Oferta warsztatowa podczas ferii i wakacji (na terenie gabinetu)

W tym okresie organizujemy warsztaty i zajęcia terapeutyczne w cyklu 4-5h dziennie. Wasze dzieci mogą brać udział w warsztatach i w różnych formach terapii:

 • warsztaty z edukacji prozwierzęcej
 • zooterapia
 • warsztaty z terapii zajęciowej
 • warsztaty z arteterapii
 • terapia indywidualna: bfb, sensomotoryka
 • terapia grupowa – TUS
 • relaks, uspokojenie, wyciszenie
 • muzyka, taniec, ruch, drama, pantomima
 • gry, konkursy, zabawy muzyczno-ruchowe, sportowe, rekreacja ruchowa i sportowa
 • podchody

2. Warsztaty o tematyce m.in.:

 • edukacja prozwierzęca
 • terapia zajęciowa z arteterapią
 • zooterapia.

3. Szkolenia dla nauczycieli, pracowników oświaty, studentów i zainteresowanych danym tematem.

4. Spotkania grupowe dla rodziców: szkoła dla rodziców, warsztaty dla rodziców, grupa wsparcia dla rodziców.

Proponowana tematyka warsztatów:

 • relacje interpersonalne (komunikacja interpersonalna, skuteczna komunikacja, bariery w komunikacji interpersonalnej)
 • zachowania (autoprezentacja, cechy zachowań: agresja, uległość, asertywność)
 • asertywność (mechanizmy obronne, techniki asertywne, empatia, konformizm)
 • atrakcyjność interpersonalna (różnice indywidualne, atrakcyjność fizyczna, atrakcyjność psychiczna, wychowanie do miłości)
 • zdrowie i uroda jako styl życia kobiety (zdrowa dieta, kondycja psychofizyczna, techniki samoobrony, dbałość o zdrowie i wygląd, kontrola stresu).

Cel warsztatów:

 • rozwój otwartej komunikacji interpersonalnej
 • doskonalenie umiejętności aktywnego słuchania, rozumienie przekazywanych komunikatów
 • opanowanie technik skutecznej komunikacji i uczciwej negocjacji
 • zdobycie praktycznych umiejętności prezentowania własnego zdania w odpowiedni sposób
 • poprawa relacji interpersonalnych
 • zrozumienie samego siebie: swoich uczuć, emocji, potrzeb, pogłębienie zaufania do siebie, dokonywanie właściwych wyborów i podejmowanie trafnych decyzji
 • wyćwiczenie empatii, rozpoznawanie, wyrażanie emocji i mówienie o nich
 • zrozumienie podstawowych różnic psychologicznych płci i indywidualnych
 • miłość i szczęście w związku partnerskim, udany związek, kryzysy w związku
 • zdobycie umiejętności bycia dobrym partnerem, mężem, ojcem, dojrzałe rodzicielstwo.

 

Zapisz

Zapisz