Close

Terapia zajęciowa z arteterapią

Terapia zajęciowa – ergoterapia, arteterapia, estetoterapia, chromoterapia, kinezyterapia, ludoterapia, zajęcia relaksacyjne

Terapia zajęciowa to rodzaj psychoterapii mającej na celu przyspieszenie powrotu utraconych funkcji i sprawności, a w przypadkach zmian nieodwracalnych wyrobienie funkcji zastępczych. Terapia zajęciowa to metoda leczenia usprawniającego. Może przybierać różne formy.

1. Terapia zajęciowa – ergoterapia

Ergoterapia określana jest jako właściwa terapia zajęciowa, stanowiąca oddzielną formę rehabilitacji. Obejmuje różnego rodzaju prace ręczne, na przykład:

 • wikliniarstwo,
 • tkactwo,
 • garncarstwo i ceramikę,
 • krawiectwo,
 • dziewiarstwo,
 • hafciarstwo,
 • kaletnictwo,
 • metaloplastykę,
 • stolarstwo,
 • ogrodnictwo.

2. Terapia zajęciowa – arteterapia

Arteterapia to inaczej terapia przez sztukę. Jej formami jest między innymi:

 • biblioterapia – terapia z zastosowaniem książek, dzięki tej formie terapii zajęciowej można uzyskać właściwe zmiany w zachowaniu i postawie, w przypadku dzieci wykorzystuje się bajki terapeutyczne w optymistycznym tonie i z odpowiednim przesłaniem;
 • choreoterapia – terapia tańcem i ruchem, polega na integracji jednostki przez odczuwanie identyfikacji, cielesności, samoświadomości, na choreoterapię składają się ćwiczenia i improwizacje muzyczno-ruchowe oraz taniec;
 • dramatoterapia – terapia zajęciowa poprzez teatr, zgodnie z jej założeniami podopieczni mają za zadanie przygotować i odegrać przedstawienia teatralne, występowi towarzyszy dyskusja na temat odczuć, jakie wywołała sztuka;
 • muzykoterapia – psychoterapia przez słuchanie muzyki, śpiewanie i grę na instrumentach; Muzyce od wieków przypisuje się właściwości terapeutyczne. Podczas sesji muzykoterapii dociera się do najgłębszych przeżyć i emocji pacjenta.
 • poezjoterapia – zasadniczym elementem tej formy terapii jest poezja, którą podopieczni tworzą, czytają i recytują.

3. Terapia zajęciowa – estetoterapia

Estetoterapia to terapia zajęciowa wykorzystująca kontakt z pięknem otoczenia i przyrody. Wiąże się między innymi z wyjściami do muzeum bądź galerii. Jedną z jej form jest sylwoterapia, polegająca na spacerowaniu po lesie, a także talasoterapia, czyli spacerowanie brzegiem morza.

4. Terapia zajęciowa – chromoterapia

Chromoterapia to metoda terapeutyczna posługująca się kolorami. Chromoterapia wykorzystywana jest w tworzeniu odpowiedniego otoczenia do terapii osób z deficytami intelektualnymi. Ta forma terapii zajęciowej pozwala na polisensoryczne poznawanie otoczenia. Odpowiedni dobór kolorów obowiązuje zarówno w kwestii sali zajęciowej, jak i w kwestii ubioru.

5. Terapia zajęciowa – kinezyterapia

Kinezyterapią określa się terapię ruchem. Jest ona formą rehabilitacji, wykorzystywaną również w innych rodzajach terapii zajęciowej. Niekiedy przybiera formę gimnastyki porannej, tańca, spacerów i rozgrywek sportowych.

6. Terapia zajęciowa – ludoterapia

Ludoterapia jest rodzajem terapii zajęciowej szczególnie często wykorzystywanym w przypadku małoletnich podopiecznych. Polega ona na grach i zabawach, które sprawiają dzieciom radość, wyzwalając przy tym wiele emocji i uczuć.

7. Terapia zajęciowa – zajęcia relaksacyjne

Celem zajęć relaksacyjnych jest złagodzenie skutków stresu poprzez odprężenie i rozładowanie napięcia psychofizycznego i mięśniowego, rozluźnienie i wyciszenie. Zajęcia relaksacyjne wykorzystują elementy muzykoterapii i poezjoterapii.

Terapia zajęciowa to psychoterapia poprzez czynności mające na celu usprawnianie psychiczne i fizyczne. Zajęcia prowadzone są grupowo lub indywidualnie.

Artykuł napisany przez: Patrycja Nowak

Pobrano ze strony: WP abcZdrowie.pl, dnia 21.04.2019r.