Close

Diagnoza i kontrola stresu

Diagnoza i kontrola stresu

Pozbądź się destrukcyjnego stresu

Boli cię głowa? Serce pracuje nierówno? Ciśnienie zanadto się podnosi? Jest na to sposób – biofeedback fizjologiczny. Dzięki niemu nasz umysł uczy się świadom i e kontrolować na przykład bicie serca lub rytm oddechu.

Diagnoza stresu metodą Biofeedback

Podczas badania mierzone są procesy fizjologiczne typowe dla sytuacji stresowych. Na podstawie ich zapisu możemy ustalić i dostosować odpowiedni trening, który ma na celu nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem.

Trening:

Podczas treningu pacjent obserwuje zależności między procesem myśl owym , doświadczeniem emocji, a zapisem procesów fizjologicznych. W ten sposób dostrzega wadliwe dla ciągłości uwagi (skupienia) schematy, które zakłócają zdolność prawidłowego przetwarzania informacji.

radzenie sobie ze stresem