Close

Biofeedback

Biofeedback

Nieinwazyjna metoda usprawniająca funkcjonowanie mózgu, poprzez zmianę wzorca fal mózgowych. Trening polega na kontrolowaniu swoich fal mózgowych. Jest to możliwe dzięki informacji, jaką otrzymujemy w formie aplikacji, gry komputerowej, filmu. Dzięki tak urozmaiconej formie jest ona atrakcyjna zarówno dla dzieci, jak i dla osób dorosłych i starszych.

Co to jest biofeedback?

Biofeedback to technika usprawniania pracy mózgu, rozwinięta i stosowana w ośrodku badań kosmicznych NASA, która po udowodnieniu jej skuteczności została wprowadzona do medycyny klinicznej. Lekarze klinicyści na całym świecie prowadzą badania rozwijając i modyfikując tę metodę.

Metoda jest całkowicie bezpieczna i nie powoduje żadnych skutków ubocznych.

Nazwę Biofeedback tłumaczy się:
Bio (biologiczny) + Feedback (sprzężenie zwrotne) = biologiczne sprzężenie zwrotne

Istnieje wiele odmian treningu Biofeedback. Metoda stosowana w naszym gabinecie w Gliwicach jest nazywana EEG Biofeedback lub też zamiennie Neurofeedback.

Istotą metody EEG Biofeedback Gliwice jest wykorzystanie efektu biologicznego sprzężenia zwrotnego, za pomocą którego uczymy się zależności pomiędzy naszym ciałem i umysłem a jakością pracy mózgu. Samoświadomość czynności życiowych pozwala na lepsze ich kontrolowanie, tak abyśmy wykorzystywali nasze możliwości w coraz większym stopniu.

Komórki nerwowe mózgu w każdym momencie funkcjonowania wytwarzają zmieniające się pola elektryczne, które nazywamy falami mózgowymi. Aktywność tych fal jest różna, co można zmierzyć za pomocą elektroencefalografu (EEG). Natężenia poszczególnych częstotliwości składają się we wzór, z którego można odczytać stan psychiczny człowieka.

Trening EEG Biofeedback w Gliwicach okazał się najbardziej skutecznym narzędziem, dzięki któremu trenujący uczy się, w jaki sposób panować nad swoimi falami mózgowymi, jak je hamować lub promować w określonym dla siebie celu.

Zapisz