Close

Trening słuchowy

Trening słuchowy

Trening słuchowy to indywidualnie dostosowany program stymulacji dźwiękowej poprawiającej funkcje mózgu, odpowiedzialny za szeroko
rozumiane słyszenie oraz mowę.

DLA KOGO PRZEZNACZONY JEST TRENING? Dla dzieci, młodzieży i dorosłych:

 • z zaburzeniami koncentracji słuchowej
 • z opóźnionym rozwojem mowy
 • z dysleksją i problemami szkolnymi
 • z nadwrażliwością na dźwięki
 • z objawiam i nadpobudliwości psychoruchowej i ograniczeniem koordynacji ruchowej

Trening słuchowy poprawia nie tylko przetwarzanie słuchowe, ale również:

 • Zdolność utrzymania uwagi i koncentracji na wypowiedziach
 • Czytanie
 • Artykulację
 • Samoocenę
 • Motorykę
 • Utrzymanie równowagi

Zapisz