Close

Sensomotoryka

SENSOMOTORYKA

Trening Sensomotoryczny wywodzi się z rehabilitacji ruchowej. Polega na stymulowaniu odruchowych mechanizmów kontroli ustawienia segmentów ciała względem siebie, tak by nasz organizm pracował w sposób bardziej skoordynowany i był gotowy na wykonywanie zadań , które stawia przed nami działanie w naturalnych warunkach.

Dla kogo? Trening sensomotoryczny jest polecany osobom z dysleksją, ale także tym, którzy wykazują:

 • trudności z koncentracją uwagi i procesami pamięci
 • trudności w przyswajaniu wiedzy, w zapamiętywaniu, wydobywaniu z pamięci i uczeniu się
 • trudności w wykonywaniu zadań dwutorowo
 • trudności z koordynacją wzrokowo-ruchową
 • nad ruchliwość lub zahamowanie, wycofanie
 • słabą równowagę i napięcie mięśniowe

Trening sensomotoryczny to:

 • poprawa koncentracji uwagi, pamięci
 • lepsze wyniki w nauce, w sporcie
 • lepsza koordynacja wzrokowo-ruchowa
 • wzmocnienie mięśni posturalnych (stabilizacyjnych)
 • wzrost siły mięśniowej
 • lepsza równowaga
 • optymalizacja pracy mięśniowej
 • szybszy powrót do sprawności