Close

 TUS – trening umiejętności społecznych

Od najmłodszych lat uczymy się umiejętności społecznych w rodzinie i w środowisku, w którym przebywamy (przedszkole, szkoła, grupy rówieśnicze, środowisko zawodowe). Jest to tak zwany naturalny trening umiejętności społecznych. Trening umiejętności społecznych może być także realizowany w warunkach specjalnie w tym celu zaaranżowanych, np.: w gabinecie – zajęcia grupowe – TUS.

W ramach zajęć pracujemy nad rozwojem i wzmacnianiem m.in.: umiejętności aktywnego słuchania adekwatnej samooceny poprawy poczucia własnej wartości umiejętności rozpoznawania, nazywania i kontroli emocji umiejętności dostrzegania stanów innych osób zachowań asertywnych pozytywnej komunikacji z innymi umiejętności współpracy w grupie umiejętności rozwiązywania konfliktów umiejętności relaksacji, wyciszenia, uspokojenia kontroli nad stresem.