Close

 TUS – trening umiejętności społecznych

TUS – trening umiejętności społecznych

Od najmłodszych lat uczymy się umiejętności społecznych w rodzinie i w środowisku, w którym przebywamy (przedszkole, szkoła, grupy rówieśnicze, środowisko zawodowe). Jest to tak zwany naturalny trening umiejętności społecznych. Trening umiejętności społecznych może być także realizowany w warunkach specjalnie w tym celu zaaranżowanych, np.: w gabinecie – zajęcia grupowe – TUS.

W ramach zajęć pracujemy nad rozwojem i wzmacnianiem m.in.:

 • umiejętności aktywnego słuchania
 • adekwatnej samooceny
 • poprawy poczucia własnej wartości
 • umiejętności rozpoznawania, nazywania i kontroli emocji
 • umiejętności dostrzegania stanów innych osób
 • zachowań asertywnych
 • pozytywnej komunikacji z innymi
 • umiejętności współpracy w grupie
 • umiejętności rozwiązywania konfliktów
 • umiejętności relaksacji, wyciszenia, uspokojenia
 • kontroli nad stresem.