Close

Metoda Warnke’go

Metoda Warnke’go

Metoda Warnke’go jest pierwszą w Polsce metodą w całości opracowaną dla potrzeb osób ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, czyli z dysleksją.
Jako jedyna skupia się na przyczynach, a nie na objawach. Z metody tej korzystają również osoby z zaburzeniami koncentracji uwagi, pamięci, koordynacji wzrokowo-ruchowej i osoby z centralnym zaburzeniem słuchu. Terapia adresowana jest zarówno do dzieci jak i osób dorosłych.

Dla prawidłowego przebiegu procesów centralnego przetwarzania konieczna jest automatyzacja wielu różnych funkcji mózgu jak:

  • Określanie progu kolejności bodźców wzrokowych i słuchowych
  • Słyszenie kierunkowe
  • Różnicowanie tonów
  • Synchroniczne wystukiwanie rytmów
  • Czas reakcji z wyborem
  • Rozpoznawanie wzorca częstotliwości
  • Rozpoznawanie długości tonu