Close

O treningu

Dla kogo jest przeznaczony EEG Biofeedback?

EEG Biofeedback polecny jest wszystkim, niezależnie od wieku, zdrowym i aktywnym oraz posiadającym pewne deficyty.

Trening polecany jest osobom zdrowym:

 • wszystkim uczącym się, zdającym egzaminy, chcącym zwiększyć efektywność uczenia się (studenci, maturzyści, gimnazjaliści),
 • osobom narażonym na stres, pracującym pod presją czasu, przeciążonych pracą,
 • osobom występującym publicznie, aktorom, artystom,
 • w celu skrócenia czasu reakcji tym, którzy tego potrzebują m.in. sportowcy, piloci, kierowcy,
 • cierpiącym na bezsenność,
 • jako kuracja wspomagająca uwolnienie od uzależnień: od alkoholu, jedzenia, leków, narkotyków, itp.

Terapia daje szczególnie dobre efekty w leczeniu:

 • ADD, ADHD,
 • dysgrafii, dysortografii, dysleksji,
 • jąkania, lęków,
 • anoreksji, bulimii,
 • agresji, ataków paniki,
 • autyzmu,
 • depresji,
 • migren,
 • moczenia nocnego,
 • mózgowego porażenia dziecięcego,
 • padaczki, parkinsonizmu,
 • stwardnienia rozsianego,
 • syndromu Tourette’a i choroby tikowej,
 • skutków wylewów.

Pobierz test Van Deusena

Co daje trening EEG Biofeedback?

Potencjał mózgu oraz reakcje na stres są niezwykle ważne w wielu życiowych sytuacjach, zarówno w sensie zawodowym, jak i osobistym, stąd też zakres przydatności treningu EEG Biofeedback jest bardzo rozległy.

“Badania sugerują, że ok. 90% osób dostrzega korzystny wpływ treningu. Jest on indywidualnie zróżnicowany: od subtelnego po silny. Dla niektórych osób neurofeedback ma znaczenie przełomowe. Subiektywne oceny znajdują potwierdzenie w badaniach obiektywnych wskaźników, np. płynności pojęciowej, liczby popełnianych błędów, sprawności wzrokowo-słuchowej, wyników szkolnych. Niektóre badania wskazują także na wzrost IQ.”
źródło: www.neurobit.com.pl

Główne korzyści z treningu EEG Biofeedback:

 • lepsza koncentracja,
 • większa uwaga,
 • łatwiejsze podejmowanie decyzji,
 • zmniejszenie liczby błędów,
 • skrócenie czasu reakcji,
 • wzrost kreatywności,
 • lepsza pamięć,
 • przyspieszone uczenie się,
 • zwiększona odporność na stres,
 • zwiększona produktywność,
 • mniejsza podatność na wypalanie zawodowe,
 • zahamowanie lęków, tremy,
 • głębszy i łatwiej osiągalny relaks,
 • poprawa samopoczucia,
 • lepsza integracja umysłu i ciała,
 • zwiększenie pewności siebie / asertywności,
 • lepsza samokontrola,
 • rozwój samoświadomości,
 • rozwój inteligencji emocjonalnej.

Jak wygląda trening EEG Biofeedback?

Schemat działania EEG Biofeedback:

(1) Komórki nerwowe emitują fale mózgowe rejestrowane przez elektrody na głowie trenującego. (2) Sygnały przetworzone przez głowicę EEG są odbierane na monitorze zarówno trenera (3), jak i trenującego (4) – choć widzialne są w zupełnie innej formie. Trener, który kontroluje przebieg treningu obserwuje wykresy emitowanych fal mózgowych, natomiast trenujący widzi grę i emitowanymi przez siebie falami (bez użycia klawiatury lub joysticka) steruje nią. (5) Bodźce wzrokowe i dźwiękowe w postaci zdobywanych punktów są informacją zwrotną dla mózgu trenującego, że pracuje w pożądanej częstotliwości.

Pierwszym i najszybciej odczuwalnym efektem treningu jest odprężenie i relaks, z czasem zauważalna jest poprawa innych parametrów.

Od stycznia 2008 w gabinetach SYNERGII fale mózgowe trenuje się oglądając animacje lub nawet ulubiony film. Zasada ta sama, co w przypadku gry, ale zero nudy! Każdy terening może być inny! Zamist gry trenujący kontroluje bieg filmu. W czasie treningu otrzymuje biologiczną (bio) informację zwrotną (feedback), czy fale są emitowane w odpowiednich proporcjach – gdy ich nie zachowuje, dźwięk się wyłącza lub obraz filmu się zatrzymuje. Otrzymywana informacja zwrotna motywuje i rozwija pracę mózgu w pożądanym kierunku.