Close

Psycholog, Pedagog, Logopeda

Kompleksowa pomoc dzieciom i młodzieży z zaburzeniami i dysfunkcjami w rozwoju (ryzyko dysleksji/Dysleksja, ADHD/ADD,  zespół Aspergera, dzieci nieśmiałe, lękowe, z mutyzmem selektywnym, z trudnościami szkolnymi i emocjonalno-społecznymi).

 1. Diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna i logopedyczna.
 2. Konsultacje i porady psychologiczne, pedagogiczno-logopedyczne.
 3. Zajęcia terapeutyczne (indywidualne i grupowe).
 4. Zajęcia dodatkowe edukacyjne i rozwijające.
 5. Szkolenia, warsztaty, spotkania integrujące.

Różne  formy terapii:

 • EEG-Biofeedback.
 • Trening – koncentracji, uwagi, pamięci.
 • Trening  chęci, woli, motywacji.
 • Mnemotechniki – techniki szybkiego uczenia się.
 • Sensomotoryka.
 • Trening słuchowy, metodą Warnke’go.
 • Zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży: dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne, reedukacyjne i relaksacyjne (nauka relaksacji, wyciszenia i uspokojenia).
 • TUS – trening umiejętności społecznych.
 • Terapia zajęciowa z arteterapią
 • Arteterapia – terapia poprzez sztukę.
 • Diagnoza i kontrola stresu.
 • Diagnoza i rozwój inteligencji społecznej.
 • Zooterapia/Animaloterapia  (AAA, AAT, AAE)  – terapia z udziałem zwierząt (hipoterapia, dogoterapia, felinoterapia).
 • Zoopsycholog

Bogata oferta warsztatów i szkoleń:

 • Oferta warsztatowa podczas ferii i wakacji (4-5 h dziennie na terenie gabinetu).
 • Warsztaty: edukacja prozwierzęca; warsztaty terapeutyczne dla rodziców z dziećmi.
 • Szkolenia dla nauczycieli, pracowników oświaty, studentów i zainteresowanych danym tematem.
 • Spotkania grupowe dla rodziców: Szkoła dla rodziców, Warsztaty dla rodziców,
 • Grupa Wsparcia dla rodziców.