Close

Integracja sensoryczna

Integracja Sensoryczna (SI)

Integracja sensoryczna (SI) to proces celowej organizacji zmysłów. Dzięki niej możliwe jest wykonywanie czynności dnia codziennego takich jak wchodzenie po schodach, robienie zakupów, pisanie, etc ..

Dzięki niej mózg otrzymuje informacje ze wszystkich zmysłów,
rozpoznaje, segreguje, interpretuje, integruje je ze sobą i wcześniejszymi doświadczeniami, tak by następnie podjąć adekwatną reakcję.

Twórcą teorii Integracji Sensorycznej była dr Anna J. Ayres – psycholog, terapeuta zajęciowy, oraz pracownik naukowy na Uniwersytecie Kalifornijskim.

Korzyści:

 • poprawa napięcia mięśniowego, mięśni posturalnych
 • poprawa odbioru wrażeń sensorycznych – złagodzenie nadwrażliwości lub podwrażliwości
 • lepsza sprawność fizyczna – poprawa koordynacji, równowagi,
  precyzji ruchów, zdolności manualnych
 • poprawa kontroli emocji, koncentracji uwagi
 • zwiększenie poczucia własnej wartości
 • lepsze zdolności do uczenia się: czytania, pisania, liczenia, rozumienia poleceń

Dla kogo?

Dla dzieci w wieku od 5 do 10 roku życia z różnymi problemami związanymi z funkcjonowaniem w życiu codziennym, w szkole, w przedszkolu np.:

 • obniżone lub wzmożone napięcie mięśniowe
 • nieprawidłowa reakcja na bodźce wzrokowe, słuchowe, dotykowe, nadwrażliwości sensoryczne
 • zaburzenia równowagi, koordynacji, praksji
 • zaburzenia koncentracji uwagi (ADD)
 • nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD)
 • problemy emocjonalne
 • zaburzenia zachowania (agresja, nieśmiałość)
 • opóźniony rozwój mowy